انجمن مهندسی مدیریت اجرایی شروع به عضو گیری می کنم دوستان علاقمند شماره دانشجویی و با ذکر رشته خود به ما ایمیل دهند

engineer.em.3@gmail.com

دوستان با عضو شدن در انجمن می توانند از مزایایی آن برخوردار شوند
اکانت اتصال به وایرلس
بن کتاب
شرکت در اردوها
شرکت در کلاس های فوق العاده به صورت رایگان و ....